JUSTICE – PAL με τίτλο “Καταπολέμηση των διακρίσεων των Ρομά

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος JUSTICE – PAL με τίτλο “Καταπολέμηση των διακρίσεων των Ρομά στον τομέα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης στην ΕΕ” μαζί με 23 ακόμη εταίρους από το Βέλγιο, Γαλλία, Τσεχία, Ιταλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ελλάδα και επικεφαλή εταίρο το Πανεπιστήμιο Limbourg, του Βελγίου . Το έργο στοχεύει να  προωθήσει μια σειρά από δράσεις στην εκπαίδευση και την απασχόληση των Ρομά, κυρίως  των νέων Ρομά, μέσω της κατάρτισης και πληροφόρησης των ίδιων των Ρομά, των δασκάλων τους και εξειδικευμένων ατόμων σε σχετικά θέματα, για τις δυνατότητες που προκύπτουν από τις πολιτικές και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να επιταχυνθεί η ένταξη των Ρομά, σύμφωνα με τις  υπάρχουσας Εθνικές Στρατηγικές.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. πραγματοποίησε τις ακόλουθες δράσεις:
Συνέντευξη Τύπου: Στις 29 Σεπτεμβρίου 2016 με παρουσία 50 ενδιαφερόμενων οι οποίοι ενημερώθηκαν για τους στόχους, τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί και τα αποτελέσματά τους καθώς επίσης και τις δραστηριότητες που πρόκειται να υλοποιηθούν σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα στο πλαίσιο του έργου PAL.
Διήμερη Διεθνής Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής των Εταίρων του έργου: στις  29 – 30 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή σαράντα (40) εταίρων από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.Τα θέματα της συνάντησης αφορούσαν στο συντονισμό και τη διαχείριση του έργου, στην παρουσίαση υλοποιηθέντων δραστηριοτήτων, στην εξέλιξη, πρόοδο και προγραμματισμό επόμενων δραστηριοτήτων του έργου καθώς και στις ενέργειες διάδοσης, ευαισθητοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το Νηπιαγωγείο στον οικισμό Αγίας Σοφίας στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, όπου φοιτούν 45 Ρομά μαθητές και να συζητήσουν με τα παιδιά και κατοίκους της περιοχής. Τέλος παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από τον πατέρα Αθηναγόρα και τον κο Παναγιώτη Σαμπάνη στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Απασχόλησης αντίστοιχα.
ΕΡΕΥΝΑ: Εκπαίδευση και Απασχόληση: η κατάσταση των Ρομά σε 8 κράτη μέλη της ΕΕ, 2016. Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. πραγματοποίησε ανάλυση ερωτηματολόγιων δειγματοληπτικής έρευνας με σκοπό να διερευνηθεί η τρέχουσα κατάσταση των Ρομά στην απασχόληση και την εκπαίδευση, καθώς και θέματα ίσης μεταχείρισης σε αυτούς τους τομείς, σε 8 κράτη μέλη της ΕΕ / εταίρων-χωρών του έργου PAL: Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ισπανία και άλλες 7 χώρες. Η μελέτη αφορούσε στη λεπτομερή ανάλυση 455 ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από Ρομά, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως Ρομά και είναι άνω των 18 ετών. (Ολόκληρη την έρευνα μπορείτε να την αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. www.anatoliki.gr )
Επιμορφωτικό σεμινάριο στελεχών που παρέχουν υπηρεσίες σε Ρομά και τίτλο, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ: Πρόληψη των διακρίσεων στην Απασχόληση των Ρομά στις 25 Ιανουαρίου 2017, στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Θέρμης με την παρουσία της Ειδικής Γραμματέως του Υπουργείου Κοινωνικής Εργασίας , Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας Αικατερίνης Γιάντσιου του προέδρου του ΔΣ της Ανατολική ΑΕ κου Σωκράτη Σαμαρά και της προέδρου του ΔΣ ΝΠΔΔ «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» οι οποίοι και χαιρέτισαν τις εργασίες του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, τονίζοντας τη σημασία της κατάρτισης στην καταπολέμιση των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά & την ανάπτυξη δυνατοτήτων και ευκαιριών απασχόλησης τους στην Τοπική κοινωνία.
Στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων Θέρμης και Παύλου Μελά, Εκπαιδευτικοί του δήμου Παύλου Μελά, Διαμεσολαβητές Ρομά, μέλη συλλόγων και ενώσεων Ρομά, στελέχη ΜΚΟ, στελέχη κρατικών και ιδιωτικών φορέων που παρέχουν υπηρεσίες σε Ρομά, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και ο Φάρος του Κόσμου εκπαιδευτήκαν, κατά προτεραιότητα, στους τομείς της πρόληψης και της καταπολέμησης των διακρίσεων στην απασχόληση των Ρομά. προκειμένου να διασφαλιστεί η προστιθέμενη αξία του προγράμματος και το άμεσο θετικό αντίκτυπο στους ίδιους τους Ρομά. Συνολικά, συμμετείχαν 43 εκπαιδευόμενοι από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Η Εκπαίδευση Εκπαιδευτών περιελάμβανε:
«ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»: Ο ρόλος των Στελεχών που παρέχουν υπηρεσίες σε Ρομά – Πλαίσιο συνεργασίας με τους Ρομά, Συνεργατικές Δεξιότητες Επαγωγικής Εκπαίδευσης & Πρόληψη Συγκρούσεων- Παρουσίαση Στρατηγικών Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων, Πολιτισμός & Λογοτεχνία των Ρομά, Εξέλιξη & Ευημερία Κοινοτήτων Ρομά.
«ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ»: Τεχνικές Προσωπικής Ανάπτυξης: Βοήθεια & Καθοδήγηση των Ρομά, Τεχνικές Επικοινωνίας: Ενεργητική Ακρόαση, Τεχνικές Εκφώνησης Δημόσιου Λόγου, Παρουσίαση Δυνατοτήτων Απασχόλησης των Ρομά
Δράσεις Ενδυνάμωσης των Ρομά Περισσότεροι από 200 συμμετέχοντες, Ρομά μη Ρομά, έλαβαν μέρος στις Δράσεις Ενδυνάμωσης των Ρομά στη Δυτική Θεσσαλονίκη που υλοποιήθηκαν από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΉ Α.Ε. σε συνεργασία με τους δήμους Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Δέλτα .
Στο πλαίσιο αυτό και δουλεύοντας με τους άμεσα ωφελούμενους Ρομά, και ειδικότερα τους νέους, επιδιώχθηκε μέσω των δράσεων ενδυνάμωσης μια ρεαλιστική σύνδεση της εκπαίδευσης τους με τους γενικούς στόχους του προγράμματος PAL με απώτερο σκοπό να βοηθηθούν όσοι αναζητούν εργασία μεταδίδοντάς γνώση και εμπειρία ώστε να δρουν ενεργά και με επιτυχία και να διασφαλιστεί άμεσα θετικός αντίκτυπος στους ίδιους τους Ρομά. Μέρος των δραστηριοτήτων υλοποιήθηκε με εκπαιδευτικές εισηγήσεις, όπως εκπαίδευση στην οικονομική ενίσχυση και στις ευκαιρίες απασχόλησης, μέσω συμμετοχής σε διαδραστικά εργαστήρια μικρών ομάδων όπως η διοργάνωση παράλληλων συζητήσεων πληροφόρησης και δικτύωσης των συμμετεχόντων ανέργων (Ρομά και μη)με επιχειρηματίες, φορείς στήριξης επιχειρηματικότητας/ καινοτομίας & εξειδικευμένους συμβούλους και μέσω μαθημάτων κατάρτισης για τους νέους Ρομά με στόχο την ενημέρωσή τους και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων στον τομέα της αυτοαπασχόλησης.
Αναλυτικά οι δράσεις που υλοποιήθηκαν:
εκδήλωση με τίτλο «Προσωπική ενεργοποίηση -Συμβουλές αναζήτησης εργασίας», την Παρασκευή 16 Ιούνιου 2017 στις 10.00 π.μ. στο 5ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης, στο Δενδροπόταμο. Η εκδήλωση υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Ανατολική ΑΕ και προσέλκυσε πάνω από 100 άτομα, Ρομά και μη. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο αντιδήμαρχος Τ.Υ. Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης κος Βασίλης Μανωλόπουλος, ο αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Λουκατάρης και ο γενικός διευθυντής της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. κος Ιάκωβος Σαρηγιάννης τονίζοντας τη σημασία της ενημέρωσης και ενεργοποίησης των ίδιων των Ρομά και τη περαιτέρω σχέση της «εκπαίδευσης» των Ρομά στην προσπάθεια ανάπτυξης δυνατοτήτων και ευκαιριών απασχόλησης τους στην Τοπική κοινωνία.
Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν ομιλίες/ παρουσιάσεις για θέματα προσωπικής ενεργοποίησης και ενημέρωσης: Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης και Υποστήριξης της Απασχόλησης & της Επιχειρηματικότητας σε Τοπικό Επίπεδο, τα προγράμματα του ΕΣΠΑ & οι δυνατότητες απασχόλησης, η αξία της δια βίου εκπαίδευσης στην αναζήτηση εργασίας και την ανάγκη μετάβασης των Ρομά από την παραβατικότητα στην αξιοπρεπή εργασία. Το δεύτερο μέρος ήταν διαδραστικό, βιωματικό καθώς οι συμμετέχοντες σε ομάδες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με επιχειρηματίες, φορείς στήριξης της επιχειρηματικότητας / καινοτομίας και με εξειδικευμένους συμβούλους για σημαντικά θέματα όπως: σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, η εκπαίδευση στην απασχόληση, το προφίλ του εργαζομένου, e –commerce, τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού και τις συμβάσεις εργασίας.
εκδήλωση με τίτλο «Επιχειρηματικότητα & Απασχόληση: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας», την Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017, ώρα έναρξης 10.00 πμ, στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου. Η εκδήλωση υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «ΚΕΚ Νεφέλη» και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ανατολική ΑΕ και προσέλκυσε 56 άτομα Ρομά και μη. Την εκδήλωση χαιρέτισαν η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας κα Γερακίνα Μπισμπινά και ο Δήμαρχος δήμου Δέλτα κος Ευθύμιος Φωτόπουλος, μέσω επιστολής που ανέγνωσε η Γενική Γραμματέας του δήμου Κα Αναστασία Σισμανίδου τονίζοντας την πρωταρχική αναγκαιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης να διασφαλίσει τη μέγιστη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων φέρνοντας κοντά τη σύγχρονη επιχείρηση, τον ελεύθερο επαγγελματία και τον άνεργο σε όλα τα καινούρια διαθέσιμα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να εστιάσουν σε νέα, καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και τομείς επιχειρηματικότητας και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, εκμεταλλευόμενοι τα τυπικά τους προσόντα αλλά και τα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η περιοχή μας.
Αντικείμενο της συγκεκριμένης εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση γύρω από το «επιχειρείν» και τις δεξιότητες των δυνητικών επιχειρηματιών με απώτερο στόχο να υποστηριχθεί η επιχειρηματικότητα. Αναπτύχθηκαν αναλυτικά τα ακόλουθα θέματα: Επιχειρηματικότητα και Πρωτογενής Τομέας, Δεξιότητες που κατευθύνουν προς την επιτυχία και Δεξιότητες συνεργασίας και προώθησης προϊόντων στην σύγχρονη αγορά εργασίας.
εκδήλωση με τίτλο «Επιχειρηματικότητα & Απασχόληση: Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας», την Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017, ώρα έναρξης 14.00 πμ, στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου. Η εκδήλωση υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «ΚΕΚ Νεφέλη» και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ανατολική ΑΕ και προσέλκυσε 56 άτομα Ρομά και μη. Η συγκεκριμένη εκδήλωση απευθυνόταν σε νέους Ρομά που τώρα κάνουν τα πρώτα βήματα τους και ήθελαν να ενημερωθούν γύρω από έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες των Ρομά και τις νέες συνθήκες που επικρατούν. Οι θεματικές που αναπτύχθηκαν αφορούσαν στα Βήματα – στάδια έναρξης Ατομικής Επιχείρησης, στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα & στους Τρόπους χρηματοδότησης & επιχορήγησης επιχειρηματικότητας.