20 ετήσιες υποτροφίες από το Ιδρυμα “Λίλιαν Βουδούρη” σε μεταπτυχιακούς

Μέχρι την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 έχετε χρόνο να υποβάλετε το ενδιαφέρον σας για μια από τις υποτροφίες του Ιδρύματος  «Λίλιαν Βουδούρη». Συγκεκριμένα το Ιδρυμα  προκηρύσσει, σύμφωνα με τα άρθρα 2/παρ.1α και 9 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 535/24.08.90) σε συνδυασμό με το άρθρο 9 του Ν. 2120/93 (ΦΕΚ 24.04.1993)  τη χορήγηση υποτροφιών, για μεταπτυχιακές σπουδές. Ειδικότερα για το Ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 θα χορηγηθούν: Έως είκοσι (20) υποτροφίες εσωτερικού ή εξωτερικού διάρκειας 1 έτους για μεταπτυχιακές σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο (MASTER, DEA ή MPHIL ως αυτοτελές δίπλωμα ή ισότιμο αυτών), στους παρακάτω τομείς σπουδών:

1. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.
2. ΙΑΤΡΙΚΗ , ΦΥΣΙΚΕΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.
3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Φόρμα αιτήσεως, πλήρες κείμενο της προκηρύξεως και πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.lilianvoudouri.gr.