Το Brexit και οι Εργαζόμενοι στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ανάλυση του κ. Γιάννη Κλεώπα για το Brexit και τους Εργαζόμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Με την ημέρα του Brexit να πλησιάζει και χωρίς συμφωνία ως σήμερα, ο Γιάννης Κλεώπας από τη λογιστική εταιρεία Kleopas Alliott περιγράφει τα βασικά ζητήματα που θα προκύψουν για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στον Ηνωμένο Βασίλειο, στην περίπτωση “no deal” τον Μάρτιο του 2019.
Στο πλαίσιο μιας μεταβατικής ρύθμισης, η νομοθεσία της ΕΕ θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Αν και οι ακριβείς λεπτομέρειες δεν είναι ακόμη γνωστές, δεν προβλέπεται επί του παρόντος ότι θα υπάρξουν προγραμματισμένες αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς των υπηκόων της ΕΕ.
Πριν δούμε τον αντίκτυπο, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε πού βρίσκονται σήμερα οι διαπραγματεύσεις; Αυτή τη στιγμή, που οι λεπτομέρειες είναι άγνωστες, γίνεται λόγος για μια πιθανή «μη συμφωνία» εάν το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ δεν καταλήξουν πουθενά σχετικά με τους όρους της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου με βάσει το άρθρου 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας.
Η διετής περίοδος που περιγράφεται στο άρθρο 50 τελειώνει στις 29 Μαρτίου 2019 και αν και οι 29 χώρες της ΕΕ δεν συμφωνήσουν να παρατείνουν την περίοδο αυτή, η συμφωνία αποχώρησης θα πρέπει να έχει γίνει πραγματικότητα ως τότε. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία αυτό σημαίνει απλά πως δεν θα υπάρξει μεταβατική περίοδος μετά το Brexit.
Τι θα συνέβαινε στην περίπτωση ενός “No Deal”;
Σε ένα τέτοιο σενάριο, δεν θα υπάρχει μεταβατική περίοδος και ως εκ τούτου, δεν θα υπάρξει ειδική συμφωνία για τα μελλοντικά δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ που εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εννοείται πως οι έλεγχοι στα σύνορα θα επιβληθούν εκ νέου.
Οι ρυθμίσεις κοινωνικής ασφάλισης με τις χώρες της ΕΕ θα πρέπει επίσης να επαναπροσδιοριστούν. Επί του παρόντος, οι εργαζόμενοι που μετακινούνται εντός της ΕΕ υπόκεινται μόνο σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε από μία μόνο χώρα. Αυτό φυσικά θα επανεξεταστεί, όπως επίσης και οι ρυθμίσεις της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης υγείας αφορούν την υγειονομική περίθαλψη, που θα σταματήσουν.
Όταν εργαζόμενοι πολίτες της ΕΕ πηγαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να εργαστούν, πρέπει να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που καλύπτει τους βραχυπρόθεσμους επιχειρηματικούς επισκέπτες, (short term business visitors). Εάν δεν μπορούν να τύχουν απαλλαγής βάσει αυτής της νομοθεσίας, οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές από την εργασία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο θα οφείλονται εκεί από την 1η ημέρα. Ο εργαζόμενος θα πρέπει τότε να διαπραγματευτεί την οποιαδήποτε αποφυγή της διπλής φορολογίας και της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα καταγωγής του με βάση τις ανάλογες διμερείς συμβάσεις αν υπάρχουν.
Τα πιο πάνω θέματα που είναι μόνο τα βασικά από όλα όσα μπορεί να προκύψουν πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν από τους εργοδότες πριν την αποστολή εργαζομένων στον Ηνωμένο Βασίλειο.

Σχετικά με τη Kleopas Alliott Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ: Η Kleopas Alliott Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ ιδρύθηκε το 1991 στην Αθήνα. Από τότε η εταιρία έχει αναπτυχθεί με την προσθήκη προσωπικού απόλυτης εξειδίκευσης, και συνεχίζει να παρέχει εξαιρετικά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με προσωπική επαφή, όπως γινόταν από την αρχή της δραστηριότητας της. Οι εξειδικευμένες ομάδες λογιστών & φοροτεχνικών προσφέρουν υπηρεσίες σύμφωνα με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές. Η εταιρία σήμερα απασχολεί 40 περίπου στελέχη εκ των οποίων τουλάχιστον 25 κατέχουν άδεια λογιστή-φοροτεχνικού “Α” Τάξεως. Η εταιρία παρέχει τις υπηρεσίες της και υποστηρίζει επιχειρηματικές προσπάθειές σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσω της Βρετανικής Alliott Group στην οποία είναι μέλος από το 1991.Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

www.alliott.gr

Σχετικά με τo Alliott Group : To Alliott Group είναι μία παγκόσμια συμμαχία ανεξάρτητων λογιστικών, νομικών και συμβουλευτικών γραφείων, απαριθμώντας 160 γραφεία σε περισσότερες από 60 χώρες. Συνολικά απασχολεί περισσότερα από 10.000 στελέχη σε όλον τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

www.alliottgroup.net.