Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη στο επίκεντρο του θεματικού συνεδρίου που διοργανώνει ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη στο πλαίσιο του έργου Terra-Mine

Με τη διοργάνωση ενός θεματικού συνεδρίου για τον τουρισμό και την τοπική ανάπτυξη ολοκληρώνει ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη τις δράσεις του έργου Terra-Mine για την ανάδειξη και προβολή της λατομικής περιοχής του Ασβεστοχωρίου.

Το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 17.00 στο Ξενοδοχείο ΠΑΝΟΡΑΜΑ, αναπτύσσει τη θεματολογία του πάνω σε τρεις βασικούς άξονες και συγκεκριμένα:

(α) Παρουσίαση της ιδέας, των δράσεων και των αποτελεσμάτων του TerraMine από τους δύο βασικούς φορείς που συνεργάστηκαν στο πλαίσιο του έργου, το Δήμο Μαντάν και το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη.

(β) Θεματικές μορφές τουρισμού και τοπική ανάπτυξη, όπου οι προσκεκλημένοι ομιλητές θα εστιάσουν στον περιηγητικό και συνεδριακό τουρισμό, δύο μορφές τουρισμού που βρίσκονται ψηλά στον τουριστικό σχεδιασμό του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

(γ) Σύγχρονες προσεγγίσεις και εργαλεία τουριστικής προβολής, με έμφαση στην ταυτότητα και το μάρκετινγκ τόπου, το ψηφιακό μάρκετινγκ και τη σύνδεσή του με τη σύγχρονη τουριστική ανάπτυξη.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές – ο κάθε ένας και η κάθε μία τους με σημαντική εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα τους – θα παρουσιάσουν τις εισηγήσεις τους κινούμενοι στην παραπάνω θεματολογία και θα ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις με το παρευρισκόμενο κοινό αναφορικά με τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Αξίζει να σημειωθεί δε, ότι ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη έχει επενδύσει σημαντικά τόσο στη δημιουργία σύγχρονων συνεδριακών υποδομών, πολιτιστικών χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων, όσο και στην αξιοποίηση και ανάδειξη της οικοπολιτιστικής κληρονομιάς των οικισμών και των δημοτικών ενοτήτων του, με γνώμονα την ενίσχυση της ελκυστικότητάς του τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επισκέπτες.

Το έργο Terra-Mine εντάσσεται σ’ αυτόν το συνολικό σχεδιασμό του Δήμου επικεντρώνοντας στα λατομεία του Ασβεστοχωρίου και την ιστορία τους, συνδέοντάς τα ταυτόχρονα με την προβολή και ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής. Μία εφαρμογή ξενάγησης για κινητά και ένα ψηφιακό παιχνίδι είναι τα βασικά εργαλεία που ανέπτυξε ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη στο πλαίσιο του έργου και τα οποία στοχεύουν να γνωρίσουν στον επισκέπτη το επάγγελμα του λατόμου, την περιοχή των λατομείων και τον οικισμό του Ασβεστοχωρίου που αναπτύχθηκε γύρω από αυτά. Παράλληλα, επιτεύχθηκε η εναέρια φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση σχεδόν όλης της έκτασης της λατομικής περιοχής, εξασφαλίζοντας στο Δήμο αξιόλογο οπτικοακουστικό υλικό και τοπογραφικό υπόβαθρο για μελλοντικές δράσεις.

Βασικές πληροφορίες για το έργο Terra-Mine

Το έργο Terra-Mine – “Βιώσιμη οικοπολιτιστική αξιοποίηση περιοχών μεταλλείων και λατομείων στη διασυνοριακή περιοχή” σχεδιάστηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”.

Το έργο Terra-Mine περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, την αξιοποίηση και ανάδειξη μεταλλείων και λατομείων στη διασυνοριακή περιοχή, ως αναπόσπαστα στοιχεία της γεωπολιτιστικής της κληρονομιάς, με γνώμονα την ενίσχυση της ελκυστικότητάς της. Ορίζοντας ως βασικές περιοχές παρέμβασης το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και το Δήμο Μαντάν, διερευνώνται πολύπλευρα οι δυνατότητες και οι προοπτικές αξιοποίησης αυτής της ιδιαίτερης βιομηχανικής κληρονομιάς προς την κατεύθυνση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, μελετώντας μάλιστα και αντίστοιχες διεθνείς καλές πρακτικές στο πεδίο αυτό.

Το έργο Terra-Mine συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”.

www.terramine.eu | www.greece-bulgaria.eu