Σύμφωνο Συνεργασίας με τον Δήμο Σερρών υπέγραψε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Συμφωνία-Πλαίσιο με δεκαετή ισχύ για τη θεσμική, διαθεματική κι επιστημονική συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Σερρών της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ και του Δήμου Σερρών υπέγραψαν ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, και ο Δήμαρχος Σερρών, Αλέξανδρος Χρυσάφης, στις Σέρρες.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος του ΤΕΦΑΑ Σερρών, Καθηγήτρια Αικατερίνη Μουρατίδου, και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, Βασίλειος Κατιρτζόγλου.

Στόχος της συμφωνίας είναι η από κοινού διοργάνωση δράσεων και η ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικών με την αθλητική εκπαίδευση-αγωγή και την αθλητική πρακτική τόσο στην πόλη των Σερρών όσο και στην ευρύτερη περιφέρειά της.

Στη συμφωνία, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δημιουργία ενός κοινού μοντέλου «διαχείρισης» των θεμάτων που σχετίζονται με τον αθλητισμό, τη μαζική άσκηση και τη φυσική δραστηριότητα, που θα συμβάλει στην εκπαίδευση, την επιστήμη, την κοινωνική ζωή και την αειφόρο ανάπτυξη εντός της πόλης των Σερρών αλλά και ευρύτερα. Επιπρόσθετα, διασφαλίζονται τα οφέλη του αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας που απορρέουν από τις επιστήμες της φυσικής αγωγής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης των Σερρών.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και ο Δήμος Σερρών πρόκειται να συνεργαστούν, μέσω της συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σε κοινές ερευνητικές πρωτοβουλίες και επιστημονικές εκδηλώσεις, για τη «διάχυση» αθλητικών προγραμμάτων, φυσικής δραστηριότητας και της αντίστοιχης διδακτικής εμπειρίας, σε χώρους αθλητικής εκπαίδευσης και φυσικής δραστηριότητας.

Ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, δήλωσε σχετικά με την υπογραφή της Συμφωνίας: «Είναι μια συνεργασία που αποδεικνύει ότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο το campus του Αριστοτελείου, διότι οι δράσεις του ξεπερνούν τα όριά του. Με αφορμή την παρουσία του Τμήματος Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στις Σέρρες, ξεκινά μια δυναμική συνεργασία με τον Δήμο και την κοινωνία των Σερρών, επ’ ωφελεία και των δύο, διότι πάντα, όταν υπάρχει συνεργασία με συγκεκριμένους στόχους και με συγκεκριμένα βήματα, όλα αποβαίνουν προς όφελος και των δύο. Χαιρετίζω τη συμφωνία αυτή και ελπίζω να είναι πραγματικά η αρχή για τη σύναψη και άλλων συνεργασιών σε πολλούς άλλους τομείς στους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Σερρών, Αλέξανδρος Χρυσάφης, υπογράμμισε: «Με την υπογραφή της Συμφωνίας, θεωρούμε ότι αξιοποιούμε πλήρως τις δυνατότητες που παρέχει η μεγαλύτερη εκπαιδευτική δομή στη Βόρεια Ελλάδα, τόσο σε στελεχιακό και επιστημονικό δυναμικό όσο και σε διαδικασίες οι οποίες πρεσβεύονται από το Πανεπιστήμιο. Εδώ, το Τμήμα Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού είναι ένα από τα καλύτερα του είδους στην Ελλάδα και έχουμε τη χαρά να υπογράψουμε αυτήν τη Συμφωνία. Για εμάς είναι ιδιαίτερα ευεργετική αυτή η σύναψη Συμφωνίας, η οποία σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας γόνιμης συνεργασίας με το Αριστοτέλειο».