Σας παρουσιάζουμε τον Παναγιώτη Ιωσήφ Τερζόπουλο

Ο Ιωσήφ γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου 2000.

Το Σεπτέμβριο του 2017 πέρασε σαν ιδιαίτερο ταλέντο στη σχολή καλών τεχνών Θεσσαλονίκης.

Το Σεπτέμβριο του 2018 με τις πανελλαδικές πέρασε στο οικονομικό του ΑΠΘ, όπου και ενεγράφη και φοιτά στο πρώτο έτος.

Στις 24 Οκτωβρίου 2018 συμμετέχει για πρώτη φορά στην 66η δημοπρασία του Myro Auctions στο Hyatt Regency Thessaloniki με τρία έργα γυμνά μολύβι σε χαρτί, τα οποία πωλούνται όλα.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2018 συμμετέχει στην έκθεση – δημοπρασία της Myro Gallery με δύο έργα (ακρυλικά πρόσωπα) στην έκθεση και δύο στην δημοπρασία (ένα γυναικείο γυμνό ακρυλικό και ένα γυναικείο πρόσωπο μολύβι σε χαρτί), όπου πωλήθηκε το γυμνό. Από τις 21 έως 23 Δεκεμβρίου 2018, θα συμμετέχει στο 1o Arts & Crafts Festival Capsis στο Capsis Hotel με τέσσερα ακρυλικά έργα πρόσωπα και γυμνά.