Πόσο απειλούν οι κυβερνοεπιθέσεις το επιχειρείν;

Γιάννα Ανεστοπούλου, Διαχείριση Ασφαλιστικών Κινδύνων, Financial Planner, CEO Lokris Insurance Power

Είναι γνωστό σε όλους, πώς η κινητήρια δύναμη αλλά και ραχοκοκαλιά της εθνικής μας οικονομίας, είναι οι άνθρωποι που επιχειρούν σε ένα όλο και πιο δύσκολο περιβάλλον, που εκτίθεται καθημερινά σε μία κινούμενη άμμο, που άλλοτε έχει σαν θύμα το τουρισμό, άλλοτε τη βιομηχανία, άλλοτε τις επιχειρήσεις εκείνες που σηκώνουν το βάρος των εξαγωγών, σε όποιο επίπεδο κι αν βρίσκονται, μεγάλοι, μεσαίοι και μικροί επιχειρηματίες.

Τα τελευταία χρόνια ένας εντυπωσιακά αυξανόμενος κίνδυνος, που έχουν να αντιμετωπίσουν όλοι επαναλαμβάνω όλοι οι παραπάνω, είναι και ο κίνδυνος από κυβερνοεπιθέσεις. Αισθάνομαι λοιπόν το ηθικό και επαγγελματικό μου καθήκον, να ενημερώσω για το τι πραγματικά συμβαίνει, με ποιο τρόπο απειλείται μία επιχείρηση και με ποιο τρόπο ο ασφαλιστικός θεσμός, μπορεί να τη θωρακίσει.

Το πρόβλημα:
Η πλειοψηφία των επιχειρηματιών, πιστεύει ότι είναι πιο δύσκολο να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις και τις απειλές στον κυβερνοχώρο, επειδή εξελίσσονται πολύ γρήγορα και παρουσιάζεται μια ραγδαία αύξηση στα δεδομένα, που συλλέγονται. Ολοένα και αυξανόμενο ποσοστό μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχει αντιληφθεί ότι οι διαδικτυακοί κίνδυνοι, αποτελούν σοβαρή απειλή και λαμβάνει κάποια μέτρα προστασίας, χωρίς όμως να καταφέρνει να αντιμετωπίσει το θέμα συνολικά και να προετοιμαστεί κατάλληλα για μελλοντικά περιστατικά.

Οι κίνδυνοι:

 1. Οικονομικές επιπτώσεις / απώλεια εσόδων.
 2. Οικονομική και βιομηχανική κατασκοπεία.
 3. Αντίποινα.
 4. Λήψη / αποστολή κακόβουλου λογισμικού και ιού που προκαλεί καταστροφή, αλλοίωση, φθορά ή και διαγραφή δεδομένων.
 5. Υποκλοπή εμπιστευτικών εταιρικών πληροφοριών / δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 6. Εκβιασμός αποκάλυψης δεδομένων.
 7. Διακοπή εργασιών.
 8. Δυσφήμιση / κρίση εταιρικής φήμης.

Οι συνέπειες:

 1. Ευθύνη για παραβίαση προσωπικών και εταιρικών δεδομένων και ασφάλεια δικτύων.
 2. Έξοδα υπεράσπισης και αποζημίωσης προς τρίτους.
 3. Έξοδα ερευνών και επαναφοράς δεδομένων.
 4. Κρίση εταιρικής φήμης.
 5. Διακοπή εργασιών λόγω πτώσης συστημάτων.
 6. Επιβολή διοικητικών προστίμων.
 7. Εκβιασμός.

Ας δούμε τώρα, τι μπορεί να κάνει για μια επιχείρηση, ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο cyber risk. Η ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται αφορά όλο το φάσμα κινδύνων που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση κρίσεων / περιστατικών, με τη διακοπή εργασιών και με τις διοικητικές και νομικές υποχρεώσεις.

Αναλυτικότερα, το προαναφερόμενο ασφαλιστήριο παρέχει:

 1. Προληπτικές – ερευνητικές υπηρεσίες.
 2. Τηλεφωνικό κέντρο 24/7.
 3. Κάλυψη εξόδων για τη διερεύνηση και διαπίστωση παραβίασης δεδομένων.
 4. Προστασία φήμης – σχεδιασμός ή διαχείριση στρατηγικής επικοινωνίας.
 5. Παρακολούθηση των συνεπειών του περιστατικού.
 6. Διαχείριση περιστατικού εκβιασμού αποκάλυψης δεδομένων.
 7. Διαχείριση διακοπής λειτουργίας δικτύου.
 8. Επαναφορά συστημάτων – ανάκτηση δεδομένων.
 9. Κάλυψη απώλειας κερδών μετά από διακοπή λειτουργίας των συστημάτων.
 10. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση της ζημιάς.
 11. Νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση ενώπιον εποπτικών αρχών αναφορικά με το συμβάν.
 12. Κάλυψη εξόδων υπεράσπισης στο πλαίσιο έρευνας της εποπτικής αρχής.
 13. Κάλυψη προστίμων εποπτικών αρχών.
 14. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εξόδων για τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις προς τα υποκείμενα δεδομένων ή τις αρμόδιες αρχές.
 15. Κάλυψη απαιτήσεων τρίτων.

Κλείνοντας θέλω να υπογραμμίσω, ότι η εταιρεία Lokris Insurance Power παρέχει εντελώς δωρεάν την δημιουργία μελέτης – πρότασης για την άκρως απαραίτητη, όπως θα διαπιστώσετε ασφαλιστική κάλυψη cyber risk.

Θα σας επισκεφθεί χωρίς υποχρεώσεις, ειδικός product manager της εταιρείας μας, προκειμένου να μελετήσει και να καταθέσει σε σας μια ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ασφαλιστική πρόταση.