Ο Ιωάννης Γαϊτανής συμμετέχει στην ομαδική εικαστική έκθεση «Γυναικών Υπέρθεσις»

“H τέχνη αναπτύσσει την κοινωνικότητα και ξεπερνά τον ατομικισμό, αφού αποκλείει το στοιχείο της απόρριψης και παροτρύνει την ενεργή συμμετοχή και συνεργασία. Η τέχνη είναι τόπος συνάντησης με τους άλλους. Η τέχνη δημιουργεί κουλτούρες και χτίζει πολιτισμούς…”

Τί σας οδήγησε να ασχοληθείτε με την Τέχνη και τί σας ενέπνευσε στη θεματολογία της συγκεκριμένης έκθεσης; Η ανάγκη μου να εκφραστώ μέσα από το μέσον της ζωγραφικής είναι ζωτικής σημασίας για μένα. Ανεξάρτητα από σπουδές και επάγγελμα ήθελα πάντα να ζωγραφίζω και να εξερευνώ το πεδίο της τέχνης. Από την καλλιτεχνική μου δραστηριότητα αντλώ μεγάλη ευχαρίστηση και ικανοποίηση. Αισθάνομαι τον ενθουσιασμό της ελεύθερης έκφρασης.

Ποια θεωρείτε ότι είναι η συνεισφορά της Τέχνης στον Πολιτισμό; Η τέχνη είναι ένα μέσο πολιτισμικής καλλιέργειας και εκπαίδευσης. Η τέχνη αποτυπώνει τον Πολιτισμό, του οποίου είναι δομικό στοιχείο νοηματοδοτώντας τη ζωή.

Πώς επηρεάζει η ενασχόληση με την Τέχνη την καθημερινή σας ζωή; Η ενασχόλησή μου με την καλλιτεχνική δημιουργία με βοήθησε στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς μου σε νοητικό, σε γνωστικό, σε ηθικό, σε κοινωνικό και σε συναισθηματικό επίπεδο.

Νομίζετε ότι η Τέχνη έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις υφιστάμενες κοινωνικές συνθήκες; Θα σας απαντήσω με μία κινέζικη παροιμία: Ένα ταξίδι χιλίων μιλίων ξεκινά με ένα μόνο βήμα. H τέχνη αναπτύσσει την κοινωνικότητα και ξεπερνά τον ατομικισμό, αφού αποκλείει το στοιχείο της απόρριψης και παροτρύνει την ενεργή συμμετοχή και συνεργασία. Η τέχνη είναι τόπος συνάντησης με τους άλλους. Η τέχνη δημιουργεί κουλτούρες και χτίζει πολιτισμούς. Η συνείδηση του κοινωνικού ρόλου της τέχνης επιτυγχάνεται μέσα από τις ίδιες τις οπτικές μορφές οι οποίες βοηθούν να εκφράσουμε την ταυτότητά μας.

Ποιο ή ποια καλλιτεχνικά κινήματα, σας έχουν επηρεάσει περισσότερο στην καλλιτεχνική σας πορεία; Νομίζω, ότι το κίνημα του Ρεαλισμού με επηρέασε στην καλλιτεχνική μου διαδρομή. Το κίνημα του Ρεαλισμού είναι μια προσπάθεια απεικόνισης ενός θέματος με πραγματικά χαρακτηριστικά χωρίς τεχνητές ή καλλιτεχνικές παρεμβάσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν τα στοιχεία του εξωπραγματικού. Ο Ρεαλισμός στην ζωγραφική ξεκίνησε στη Γαλλία τη δεκαετία του 1850 μετά από την Επανάσταση του 1848 και αφορά την ακριβή απεικόνιση των μορφών της ζωής, τις προοπτικές και τις λεπτομέρειες του φωτός και του χρώματος.