Ο θάνατος του Βασιλιά Παύλου

6 Μαρτίου 1964

Γράφει ο Νίκος Μουρατίδης

Η εφημερίδα Καθημερινή σε σχόλιό της ανέφερε: “Άπειρα πλήθη συνεκεντρώθησαν χθες κατά μήκος των οδών από τας οποίας θα διήρχετο η νεκρική πομπή, δια να απευθύνουν τον ύστατον χαιρετισμόν προς τον Βασιλέα Παύλον. Θα ήτο δυνατόν να υποστηριχθή, ότι δια πρώτην φοράν εις την ελληνικήν πρωτεύουσαν εσημειώθη τοιαύτη αυθόρμητος προσέλευσις λαϊκών μαζών. Και αι μάζαι προσήλθον, από όρθρου βαθέος, δια να εκδηλώσουν την βαθυτάτην θλίψιν των και να συνενώσουν τας ευχάς των με εκείνας της Εκκλησίας υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου Βασιλέως…”

Τι έγινε όμως;

Η ανακοίνωση μετά την εγχείρηση που έγινε το πρωί της 21ης Φεβρουαρίου 1964, έλεγε ότι η μετεγχειρητική κατάσταση του βασιλιά ήταν “ικανοποιητική”. Αλλά τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Όταν πια έγινε φανερό ότι απέμεναν λίγες μέρες ζωής για τον Βασιλιά, η Φρειδερίκη σκέφτηκε την Μεγαλόχαρη…

Με κυβερνητική εντολή, το αντιτορπιλικό Ιέραξ έφερε στις 3 Μαρτίου από την Τήνο την εικόνα της Παναγίας. Στην αποβάθρα περίμεναν ο διάδοχος, ο Γεώργιος Παπανδρέου, υπουργοί, ο αρχιεπίσκοπος, μητροπολίτες, ο αρχηγός του Γ.Ε.Ν., ο επικεφαλής του στρατιωτικού οίκου του βασιλιά κ.α.

Στο Τατόϊ Φρειδερίκη προσκύνησε την εικόνα, αλλά ούτε αυτό βοήθησε…
Από το φθινόπωρο του 1963 η υγεία του ήταν αρκετά κλονισμένη ενώ κατά τις λιγοστές δημόσιες εμφανίσεις του παρουσιαζόταν εμφανώς καταβεβλημένος από την ασθένειά του (καρκίνος στομάχου).

Στις 18 Φεβρουαρίου 1964 δόθηκε ανακοίνωση στον Τύπο ότι σημειώθηκε επιδείνωση του έλκους και ότι ο βασιλιάς έπρεπε να χειρουργηθεί ενώ στην ίδια ανακοίνωση αναφερόταν ότι ο Κωνσταντίνος ανέλαβε καθήκοντα αντιβασιλιά.

Με απόφαση της συζύγου του, ο βασιλιάς Παύλος δεν μετακινήθηκε από το Τατόι και για τις ανάγκες της νοσηλείας του, ένα δωμάτιο των ανακτόρων είχε μετατραπεί σε χειρουργείο ενώ παράλληλα κλήθηκαν δύο Βρετανοί ιατροί. Την παραμονή του χειρουργείου, η ανακοίνωση των Ελλήνων και Άγγλων γιατρών ανέφερε ότι πρόκειται για “στένωσιν του πυλωρού συνεπεία παλαιού έλκους” που “ενδείκνυται να εγχειρισθεί”. Τελικά…

Η συνέχεια εδώ https://bit.ly/2TJwDnl