Νέο πρόσωπο στην αυτοδιοίκηση

Άννα Β. Τσιφτελίδου
Δικηγόρος
Υποψήφια Δήμαρχος Δήμου Θέρμης
Το ζητούμενο είναι, να ανοίξουμε ένα νέο κύκλο ζωής στο Δήμο Θέρμης, παίρνοντας τη Ζωή και το Δήμο στα χέρια μας!
Άγαπητές φίλες και φίλοι,
Στις 4 Νοεμβρίου 2018 εκλέχτηκα από τη Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Παράταξης της Παρέμβασης Πολιτών Δήμου Θέρμης επικεφαλής αυτής και υποψήφια Δήμαρχος στο Δήμο Θέρμης ενόψει των επικείμενων εκλογών της τοπικής Άυτοδιοίκησης.
Η εκλογή μου απηχεί πανηγυρικά τις αρχές και το επίκαιρο αίτημα της
δημοτικής παράταξής μας, για ανανέωση των αιρετών με ενεργούς
πολίτες έναντι των «επαγγελματιών» της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Άποτελεί κίνητρο, ώστε νέοι άνθρωποι, πέρα από κομματικές
εξαρτήσεις, να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους σε πρόσωπα και
θεσμούς, να συμμετέχουν στα κοινά και σε δράσεις ώστε μαζί με
όρεξη, δουλειά και σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία να
διαμορφώσουμε νέες συνθήκες, να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα, να
λειτουργήσουμε ένα Δήμο δίκαιο που αντιμετωπίζει ισότιμα όλους
τους πολίτες ώστε τελικά να βελτιώσουμε και να εκσυγχρονίσουμε
την τοπική αυτοδιοίκηση και τις ζωές μας.
Καλούμε όλους τους δημότες της Θέρμης να παραταχθούν δίπλα
μας ώστε να επιτύχουμε:
-την ουσιαστική λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, με κορωνίδα
τη διαβούλευση με όλους τους τοπικούς φορείς και τους δημότες πριν
τη λήψη αποφάσεων,
-την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των δημοτικών και τοπικών
κοινοτήτων που θα βασιστεί σε δίκαιο καταμερισμό των κονδυλίων
και στην αξιοποίηση της γεωμορφολογίας και του πολιτισμού κάθε μιας από αυτές,
-τη λειτουργία γραφείου Δημάρχου στον Τρίλοφο και στα Βασιλικά,
-την εκπόνηση υλοποιήσιμου σχεδίου για την τοπική ανάπτυξη, την
εξωστρέφεια, τις συνέργειες με όμορους δήμους και με θεσμικά
όργανα, αξιοποιώντας τους φυσικούς πόρους και τη γεωγραφική
θέση του Δήμου μας,
-την αξιοποίηση των ταμειακών διαθέσιμων του Δήμου, ώστε αντί να
λιμνάζουν, να επιστραφούν στην τοπική κοινωνία και να διοχετευθούν
στις τοπικές κοινότητες προς βελτίωση της καθημερινότητάς τους.
Υπάρχουν τοπικές και δημοτικές κοινότητες που στερούνται ή
απολαμβάνουν περιορισμένα θεμελιώδεις παροχές όπως σχολική
στέγη, παιδικές χάρες, φωτισμό των οδών, κράσπεδα, στάσεις κατά
την αναμονή των λεωφορείων, δημοτική συγκοινωνία,
– την ενίσχυση των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων αλλά και
νέων μορφών δράσης και δημιουργία θεματικών πάρκων και την
ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και των κοινωνικών
δράσεων.
Είναι σήμερα ζητούμενο περισσότερο από ποτέ να ανοίξουμε ένα νέο
κύκλο ζωής στο Δήμο Θέρμης, παίρνοντας τη Ζωή και το Δήμο στα
χέρια μας!