Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Prof. J.N.Kazazis
President of the Centre for the Greek Language
(Head of the Division of Lexicography)

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας:
Η ολοκληρωμένη προβολή της Ελληνικής Γλώσσας στο εσωτερικό της χώρας και στην Ελληνική Διασπορά

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ της Ελληνομάθειας υπήρξε ο κύριος στόχος που η πολιτεία ίδρυσε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) το 1994, διότι η δράση αυτή μεταφράζει σε πράξη τη βούληση του νομοθέτη για την αποστολή του ΚΕΓ, νομοθετικά αποτυπωμένη με τη φράση: «προβολή και η διάδοση της ελληνικής γλώσσας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό». Ως το 1994, η Πιστοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας ήταν παντελώς ανύπαρκτη στην Ελλάδα.

Μέσα σε λίγα χρόνια, το ΚΕΓ δημιούργησε ένα αξιόπιστο σύστημα Πιστοποίησης της Ελληνικής ως Β/ Ξένης Γλώσσας, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα του CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Έκτοτε βάσει αυτού διεξάγονται οι κατ’ έτος εξετάσεις πιστοποίησης σε όλο τον κόσμο με τα 160 εξεταστικά κέντρα του ΚΕΓ και απονέμονται περί τις 6.000 επίσημοι τίτλοι ελληνομάθειας εξαργυρώσιμοι στην ευρωπαϊκή (και όχι μόνον) αγορά εργασίας. Τα επίπεδα είναι έξι: από Α1 έως Γ2, συν το επίπεδο Α1 για παιδιά μικρής ηλικίας.
Αλλά το ΚΕΓ δεν είναι ένας απλός μηχανισμός Πιστοποίησης. Ως ίδρυμα έρευνας και εφαρμογών, έστρωσε και τον δρόμο της επιτυχίας προς την Πιστοποίηση: Με συνεχή έρευνα, δημιούργησε την «ΠΥΛΗ για την Ελληνική Γλώσσα», τις «ΨΗΦΙΔΕΣ για την Ελληνική Γλώσσα» και τον ΠΡΩΤΕΑ («σενάρια διδασκαλίας των γλωσσικών μαθημάτων») –όλα ανοιχτά περιβάλλοντα ελεύθερης πρόσβασης για όλο τον κόσμο, με 2.5 εκατομμύρια επισκέψεις μηνιαίως (600.000 μοναδικούς επισκέπτες): εκεί παρέχονται ψηφιακοί πόροι για τη διδασκαλία της ελληνικής στη διαχρονία της. Δίνονται δηλαδή Σώματα Κειμένων και Ψηφιακά Εργαλεία επεξεργασίας του πλούτου αυτού, όπως ψηφιοποιημένα λεξικά και Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων (Key Word in Context) για την Αρχαία, τη Νέα και τη Μεσαιωνική φάση της γλώσσας και της γραμματείας μας, καθώς και εκπαιδευτικά σενάρια, πρωτότυπες εκπαιδευτικές προτάσεις (καμωμένες από τους ίδιους του εκπαιδευτικούς υπό τη συντονιστική ευθύνη του ΚΕΓ, με παιδαγωγικό σχέδιο και παιδευτική υπεραξία). Τέλος, δημιούργησε μια επιτυχημένη διδακτική σειρά, το «ΚΛΙΚ στα Ελληνικά», με έναν τόμο για καθένα από τα έξι επίπεδα διδασκαλίας της Ελληνικής, καθώς και το ηλεκτρονικό ΚΛΙΚ, ένα διαδραστικό περιβάλλον κατάλληλο για Tablets. Από την περιγραφή αυτή φαίνεται γιατί το ψηφιακό οπλοστάσιο του ΚΕΓ έχει κερδίσει το στοίχημα της ψηφιακότητας στη μελέτη, προβολή και διάδοση της ελληνικής εντός και εκτός της χώρας. Διακρίνεται ίσως τώρα, από τους πιο ειδοποιημένους αναγνώστες, ότι, ενώ το ΚΕΓ θεραπεύει τη διδασκαλία της ελληνικής ως Β’/ Ξένης Γλώσσας, ως εξειδικευμένη μορφή διδασκαλίας την οποία δεν παρέχουν οι φιλοσοφικές μας σχολές, ταυτόχρονα παρέχει και στο σύνολο των διδασκόντων την ελληνική ένα μοναδικό περιβάλλον ψηφιακής εργασίας με μια μοναδική υποδομή για τη διδασκαλία της ελληνικής πέρα από τους διαχωρισμούς σε μητρική και ξένη γλώσσα.
Με τον συνολικό και επιστημονικό αυτό τρόπο επιδρά το ΚΕΓ «αναδρομικά», αλλά χωρίς επιβολή, και πάνω στον Τρόπο Διδασκαλίας, και με τη διάκριση επιπέδων, τους ψηφιακούς πόρους διδασκαλίας, και τις best practices καθοδηγεί δάσκαλους και μαθητές προς την επιτυχία. Επιδρά κυρίως ευεργετικά πάνω στο τοπίο διδασκαλίας της ελληνικής στο εξωτερικό, ένα τοπίο πολύμορφο και άνισης αποτελεσματικότητας, και δημιουργεί «τάξη» μέσα στο χάος. Και με το «μετρικό» του «σύστημα» πιστοποιεί με τον ευρωπαϊκό τρόπο τις γλωσσικές γνώσεις και διευκολύνει την κινητικότητα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο εσωτερικό, όπου οι εξετάσεις και τα εγχειρίδια του ΚΕΓ είναι ισοζυγιασμένα ευρωπαϊκά και ιδεολογικά αποστειρωμένα, έτσι ώστε να μην προσβάλλουν τις ευαισθησίες αλλόφωνων πληθυσμών. Σήμερα το μοντέλο του ΚΕΓ υπηρετεί και την αμιγή ελληνική εκπαίδευση και τις (ολοένα πληθυνόμενες εντός της χώρας) τάξεις μικτού ακροατηρίου. Καθιστά τον ίδιο δάσκαλο και καθηγητή ικανό να διδάξει ένα γλωσσικό φαινόμενο με δύο διαφορετικούς τρόπους, αντίστοιχους προς τη νέα πραγματικότητα στο ελληνικό σχολικό σύστημα. Για την επιμόρφωση μάλιστα των διδασκόντων παρέχει το ΚΕΓ τις ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ένα σύστημα οκτάμηνης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης στην ελληνική ως Β/Ξένη Γλώσσα, καθώς και ένα πρόγραμμα 16-μηνο (επίσης εξ αποστάσεως) MASTER, από κοινού με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Η Πιστοποίηση όμως του ΚΕΓ λειτουργεί και ως Κίνητρο για τη Γλωσσομάθεια των νέων γενεών εκτός μητροπολιτικής Ελλάδας, εφόσον μόνον η πιστοποιημένη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα γλωσσομάθεια μπορεί να χρησιμεύσει και στο περιβάλλον του ευρωπαϊκού ή του αμερικανικού σχολείου (ως μονάδα μέτρησης συγκρίσιμη με τα «μαθήματα σχολείου»), όπως και σε μελλοντικούς φοιτητές ξένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων ως αμοιβαία αποδεικτικό γνώσης, που εξασφαλίζει ακόμη και μονάδες μάθησης (credit points) στις ακαδημαϊκές σπουδές. Σήμερα απόλυτη προτεραιότητα για το ΚΕΓ αποτελεί η μαζικοποίηση της προσέλευσης των νέων γενεών ομογενών στην Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας. Γιατί τούτο αποτελεί εθνικό στόχο παρέλκει να αναπτυχθεί εδώ.

www.greek-language.gr

www.greeklanguage.gr

http://elearning.greek-language.gr/