Η Ira Media λανσάρει το Artificial Intelligence

στις Διαφημιστικές Καμπάνιες

Έμφαση σε forecasting και βελτιστοποίηση των KPIs
H Ira Media, στηριζόμενη στη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη και το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον στην αγορά του marketing και της διαφήμισης, εισάγει στην Ελληνική αγορά την πλατφόρμα Leadmark, ένα καινοτόμο εργαλείο που βασίζεται στην τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης (machine learning).
Η Ira Media, μέσα από τις νέες καινοτόμες λύσεις, εγγυάται οφέλη στις επιχειρήσεις που αφορούν:
• την πρόβλεψη των πωλήσεων και τη μεγιστοποίηση του μεριδίου αγοράς
• τη βελτιστοποίηση των Marketing και Media KPIs
• τη μέτρηση του ROI και
• την αύξηση της κερδοφορίας μέσα από την εξοικονόμηση κονδυλίων
Πρόκειται για μία πρωτοποριακή λύση Artificial Ιintelligence που βασίζεται σε τρείς πυλώνες: τη συλλογή δεδομένων από πολλαπλές πηγές (π.χ. online και offline data από CRM, call centers και φυσικά σημεία πώλησης), τη λεπτομερή μέτρηση σειράς KPIs που αφορoύν στις διαστάσεις του brand, του conversion και των media και την παράλληλη επεξεργασία άλλων παραμέτρων marketing (π.χ. τιμή προσφοράς προϊόντος), media (π.χ. τακτικές αγοράς Μέσων) και leads, καθώς και συμπεριφορικών στοιχείων.
Είναι ένα καινοτόμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα μέσα από την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Ο Χάρης Λαούδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ira Media δήλωσε: «Εντός του πλαισίου του σημερινού οικονομικού περιβάλλοντος, το οποίο μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς, παρέχουμε τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα εργαλεία της νέας εποχής. Στην εποχή του ΑΙ και της 4η βιομηχανικής επανάστασης είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν νωρίς προηγμένες λύσεις που μετατρέπουν σε μετρήσιμο μέγεθος το ρίσκο ενός επιχειρηματικού πλάνου».