Η ναυτιλιακή εταιρεία TIMES NAVIGATION ιδιοκτησίας Γιάννη Καραγεώργη, προβαίνει σε δωρεά στα Ελληνικά νοσοκομεία

Η ναυτιλιακή εταιρεία TIMES NAVIGATION ιδιοκτησίας Γιάννη Καραγεώργη, με σκοπό να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πανδημίας και με αίσθημα ευγνωμοσύνης προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας, προβαίνει σε δωρεά:

  1. Δέκα σύγχρονων (10) αναπνευστήρων για εξοπλισμό Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.
  2. Δώδεκα χιλιάδων (12.000) μασκών προσώπου τύπου NK95.
  3. Τριών χιλιάδων (3.000) στολών προστασίας.
  4. Ποσότητας φαρμάκου AVIGAN ιαπωνικής προέλευσης.
  5. Ένα (1) Ιατρικό μόνιτορ General Meditech, G3.

στα νοσοκομεία: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ” ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ.

Times Navigation Inc.

Η Times Navigation Inc. είναι μια εταιρεία διαχείρισης πλοίων που παρέχει παγκόσμιες υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς. Η ναυτιλιακή εταιρεία, ιδιοκτησίας κ. Ιωάννη Καραγεώργη, βασισμένη στην πολυετή πετυχημένη πορεία και εμπειρία του στην ναυτιλιακή βιομηχανία, δραστηριοποιείται στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών απο τον Δεκέμβριο του 2013. Η Times Navigation Inc. με όραμα την διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση διαχείρισης πλοίων, έχει υιοθετήσει μια πολιτική για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων του στόλου που διαχειρίζεται, ο οποίος επικεντρώνεται στα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, χωρητικότητας από 50.000 έως 185.000 τόνων νεκρού βάρους. Η αποστολή της Times Navigation Inc. είναι να παρέχει αξιόπιστες, ποιοτικές και ευέλικτες θαλάσσιες μεταφορές με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο, προστατεύοντας το θαλάσσιο περιβάλλον ενώ παράλληλα μεριμνά για την ασφάλεια των ναυτικών της εταιρείας και του ευρύτερου κοινού. Η εταιρεία έχει υπό την διαχείρισή της ένα στόλο 8 πλοίων ξηρού φορτίου (bulk carriers), τα οποία διαχειρίζεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, στηριζόμενη πάντοτε στην εξέχουσα ομάδα επαγγελματιών και πληρωμάτων που διαθέτει.

Η εταιρεία στεγάζεται στον Πύργο Αθηνών:
Times Navigation Inc.
Λ. Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα, 17ος όροφος
T: +30 2164003470