Η λογιστική εφαρμογή που προσφέρει πλήρη οικονομικό έλεγχο από το κινητό σας

Η KRS Group προχωρά σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού και την προστασία των δικαιωμάτων δημιουργίας της μόνης λογιστικής εφαρμογής που προσφέρει πλήρη οικονομικό έλεγχο και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, του KRS Reporting.

Μετά την επιτυχημένη επίσημη παρουσίαση της εφαρμογής στις 6/5/2019 εμφανίστηκαν εργαλεία των οποίων οι δημιουργοί επικαλούνται ψευδώς ότι παρέχουν τις ίδιες λειτουργίες με το KRS Reporting. Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό καθώς για την υλοποίηση του συγκεκριμένου εργαλείου απαιτήθηκε πολύμηνος σχεδιασμός και μια μεγάλη επένδυση που εξασφάλισαν την αξιοπιστία των προσφερόμενων αποτελεσμάτων και την ασφάλεια δεδομένων του χρήστη.

Στην προσπάθειά τους να εξαπατήσουν τους καταναλωτές οι αντιγραφείς διατήρησαν σκόπιμα κοινά με το πρωτότυπο εικαστικά στοιχεία όπως χρώματα και διαγράμματα αλλά και λεκτικά μηνύματα.

Η KRS Group θα ήθελε να δηλώσει ότι το μόνο αυθεντικό εργαλείο λογιστικής και φορολογικής ενημέρωσης είναι το KRS Reporting και δικαίωμα χρήσης έχουν αποκλειστικά και μόνο οι πελάτες της εταιρίας.