Η κλινική YODA παρέχει πρωτοποριακές υπηρεσίες υγείας

Η κλινική YODA παρέχει σύγχρονες ιατρικές διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες στις ακόλουθες ιατρικές ειδικότητες: οδοντιατρική, γενική χειρουργική, πλαστική επανορθωτική & αισθητική χειρουργική, γαστρεντερολογία, γυναικολογία, κλπ.

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της YODA αποσκοπεί στην εισαγωγή και εφαρμογή των σύγχρονων διεθνών επιστημονικών εξελίξεων και πρακτικών στους τομείς δράσης, στην χρήση state-of-the-art τεχνολογίας αλλά και στη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη απαίτηση για την αποτελεσματική μείωση του κόστους και σημαντική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους εργαζόμενους της YODA. Απαιτεί συνειδητή δέσμευση και την ενεργό συνεργασία όλων των εργαζομένων.

Για την επίτευξη των στόχων, η YODA στηρίζεται :

• στο υψηλής επιστημονικής στάθμης προσωπικό
• στην άρτια υλικοτεχνική υποδομή της ΜΗΝ
• στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού της
• στην μηχανοργάνωση των λειτουργιών της
• στην εξατομικευμένη φροντίδα του κάθε ασθενούς
• στην αυστηρή επιλογή και αξιολόγηση των Επιστημονικών Συνεργατών
• στην αυστηρή τήρηση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας
• στην εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας