Η Αθηνά Μπάρδα μας παρουσιάζει

την υφαντική: αρχέγονη πρακτική που απαντάται τόσο στη φύση όσο και στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμου.

Από την αράχνη-την πιο επιδέξια υφάντρα του ζω’ι’κού βασιλείου και πολλά είδη πουλιών που υφαίνουν την φωλιά τους, έως την Θεά Αθηνά – εφευρέτιδα, σύμφωνα με την μυθολογία του αργαλειού και την Πηνελόπη των Ομηρικών επών από τον νεολιθικό άνθρωπο,έως τον σύγχρονο,
η υφαντική είναι εκεί για να ντύσει, να προστατέψει να διακοσμήσει.

Άπειρες οι τεχνικές, τα υλικά και τα μέσα.
Εδώ, μερικά δείγματα κοσμημάτων κατασκευασμένα με την τεχνική της μικρο’υ’φαντικης.

Επίπονη διαδικασία, που απαιτεί χρόνο, υπομονή και φαντασία, που όμως, εν τέλει, αποζημιώνει με το αποτέλεσμα της.

https://www.facebook.com/manusinmanojewelry/