“Επεμβαίνοντας στο DNA. Γενετική Μηχανική”

Τέλος α’κύκλου διαλέξεων για το
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
με την ομιλία του Καθ. Ζαχαρία Σκούρα :
“Επεμβαίνοντας στο DNA. Γενετική Μηχανική”

Οι εκλεκτοί Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής έδωσαν δυναμικά το παρόν.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και με τις καίριες τοποθετήσεις του και ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Νίκος Παπαϊωάννου, τον οποίο προσωπικά ευχαριστώ…!!!!

Αντιδημαρχία Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού,
Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης
Δήμου Καλαμαριάς