«Ελλάς 2022 | Μια Νέα Εποχή για την Ανάπτυξη των Επενδύσεων, την Προστασία των επενδυτών, τη Βιωσιμότητα και την Συνταξιοδοτική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα»

Εάν ενδιαφερεσθε να παρακολουθήσετε ζωντανά το συνέδριο που διοργανώνει η Ενωση Ελλήνων Επενδυτών την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022, σας παραπέμπουμε στον σύνδεσμο κατωτέρω γιά διευκόλυνσή σας.

Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται από την Ενωση Ελλήνων Επενδυτών και την Ευρωπαική Ομοσπονδία Ενώσεων Επενδυτών και Χρηστών Ασφαλιστικών Υπηρεσιών BETTER FINANCE (μέλη της οποίας είναι περί τις 50 Ενώσεις πανευρωπαικά).

Το Συνέδριο έχει ώς τίτλο “HELLAS – NEW ERA” στην προστασία επενδυτών, στις βιώσιμες επενδύσεις και την ασφαλιστική μεταρρύθμιση και συγκεντρώνει πολυ σημαντικούς παράγοντες του δημοσίου βίου και της οικονομίας της Χώρας. https://lnkd.in/eDEe8GPz

Οσοι λόγω αποστάσεως ή άλλης απασχόλησης αδυνατείτε να έλθετε να το παρακολουθήσετε δια ζώσης, το συνέδριο θα είναι διαθέσιμο και μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα zoom.