Είμαι ενήλικας, γιατί να μάθω γερμανικά και σε τι θα με βοηθήσουν;

Η γνώση της γερμανικής γλώσσας προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες εξέλιξης τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο ενώ είναι γεγονός πως παραδοσιακά, πολλοί συμπατριώτες μας εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες εργασίας που προσφέρονται σε γερμανικό έδαφος.

Οι γερμανικές εταιρίες είναι παρούσες στην παγκόσμια αγορά και βέβαια πάρα πολλές από αυτές δραστηριοποιούνται έντονα στην Ελλάδα και σε γειτονικές χώρες.

Η χώρα μας κάθε χρόνο κατακλύζεται από γερμανούς τουρίστες που τους αρέσει να εξυπηρετούνται στην γλώσσα τους ενώ πολλά γερμανικά πανεπιστήμια προσφέρουν υποτροφίες σε αλλοδαπούς.

Η γνώση της γερμανικής γλώσσας προσφέρει ευκαιρίες. Αν θέλετε να τις εκμεταλλευτείτε μπορείτε να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Γερμανικών ενηλίκων στο ExpertinDanas δια ζώσης αλλά και με εξ’ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκατάρτιση (online) ενώ παρέχεται ψηφιακό υλικό και ψηφιακή πλατφόρμα οργάνωσης του διαβάσματος του μαθητή.

Το πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκμάθησης Γερμανικής Γλώσσας προωθεί την αποτελεσματική εκμάθηση της προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, μέσω καινοτόμων διδακτικών διαδικασιών και οδηγεί σε εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις πτυχίων Γλωσσομάθειας.

Αποκτήστε την αναγνωρισμένη πιστοποίηση του Γερμανικού Ινστιτούτου Goethe ή του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ή του Αυστριακού Οργανισμού ÖSD.

Κάποια από τα χαρακτηριστικά του προγράμματος Γερμανικών ενηλίκων του ExpertinDanas είναι η προετοιμασία για όλα τα πτυχία, το ψηφιακό υλικό που παρέχεται για καλύτερη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης, η συνεχής υποστήριξη στον εκπαιδευόμενο τόσο δια ζώσης όσο και εξ’ αποστάσεως ενώ η καθηγήτρια έχει σπουδάσει και έχει ζήσει στη Γερμανία. Σε οκτώ μήνες μπορείτε να φτάσετε στο επίπεδο Β1.

Ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα www.expertindanas.gr ή καλέστε στο 23940 25472 για περισσότερες πληροφορίες.