Δωρεά ιατρικών προστατευτικών μασκών από τη Φ.Α.Α.Θ. στον Ι. Ν. Αγίου Φωτίου του Μεγάλου Θεσσαλονίκης και στο Γ. Κ. Κράτησης Θεσσαλονίκης (Διαβατά)

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με συναίσθηση της κοινωνικής του ευθύνης και συνεπές προς τη διαχρονική κοινωνική παρεμβατική της Αδελφότητος, αποφάσισε να προσφέρει ικανό αριθμό ιατρικών προστατευτικών μασκών σε φορείς και δομές της πόλης και σε αδύναμους συμπολίτες μας.

Σε πρώτη φάση αποφασίστηκε να προσφερθούν ανά πεντακόσιες (500) μάσκες α) στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης (Διαβατά) για τις ανάγκες των κρατουμένων και β) στον Ιερό Ναό Αγίου Φωτίου του Μεγάλου Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες των απόρων σιτιζομένων στο ενοριακό συσσίτιο του Ναού.

Τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020, στα Γραφεία της Αδελφότητος, ο Πρόεδρος Λεωνίδας Παπαδόπουλος παρέδωσε στους εκπροσώπους των δύο φορέων, στον κ. Θεοχάρη Ρουσάκη Προϊστάμενο Κοινωνικής Υπηρεσίας του Καταστήματος και στον κ. Κουτσιουρούμπα Νικόλαο του Ι.Ν. Αγίου Φωτίου του Μεγάλου αντίστοιχα, τις προσφερθείσες ιατρικές μάσκες.