Δωρεά ειδών διατροφής

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης συνεχίζει να στηρίζει την προσπάθεια του Ιερού Ναού Αγίου Φωτίου του Μεγάλου για την ημερήσια σίτιση εκατόν πενήντα (150) συμπολιτών μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Α.Α.Θ., σε προσκλητήριο αίτημα του Αρχιμανδρίτη Μακάριου Τσιμέρη, αποφάσισε ομόφωνα την αγορά ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου του Ναού.

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ παρέδωσε, εξ’ ονόματος της Φ.Α.Α.Θ., στον Ι.Ν. Αγίου Φωτίου του Μεγάλου δώδεκα (12) κιβώτια περιέχοντα συνολικά τριακόσια έξι (306) τεμάχια ειδών βασικής διατροφής.