Δωρεά βιβλίων από το Ροταριανό Όμιλο Κόρινθος στο Δήμο Βέλου Βόχας

Μία πολύ όμορφη κίνηση από το Ροταριανό Όμιλο της Κορίνθου να προμηθεύσει με ένα σημαντικό αριθμό βιβλίων ποικίλου περιεχομένου για όλες τις ηλικίες τη δημοτική βιβλιοθήκη Βέλου Βόχας.

Τα βιβλία παρέλαβαν οι αντιδήμαρχοι του δήμου Βέλου-Βόχας ενώ η πρόεδρος του ομίλου κα Βούλα Φίλη ευχαρίστησε και τον δικηγόρο Ναυπλίου κ. Θανάση Σωτηρίου γιατί είχε δωρίσει σημαντικό μέρος των
βιβλίων αυτών.

Πρέπει τέτοιες αξιόλογες προσπάθειες όπως αυτή του ομίλου να επιβραβεύονται, αλλά και να τις ακολουθούν και άλλοι οχι μόνο όμιλοι,
καθώς και πολλοί σημαντικοί φορείς που έχουν αυτή τη δυνατότητα!