ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Ιμερόεσσα» – Παιδική παχυσαρκία, αιτίες ευθύνες και λύσεις

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω τη διοργάνωση της 1ης Ημερίδας του Συλλόγου μας, με θέμα:

Παιδική παχυσαρκία, αιτίες ευθύνες και λύσεις

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί  διαδικτυακά την Τετάρτη 03 Μαρτίου 2021 και ώρα 16:00-18:00.
Μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις λεπτομέρειες στο παρακάτω link:

https://www.livemedia.gr/childobesity

Το Σωματείο ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ιμερόεσσα», αποτελεί τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ.

Ιδρύθηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 2020 με αριθμό μητρώου 10653 και έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του προβλήματος της παχυσαρκίας.
Παρέχουμε ηθική και επιστημονική συμπαράσταση, ενημέρωση και βοήθεια σε όλους όσους πάσχουν από παχυσαρκία.

Κυριακή (Κική) Τσιρανίδου
Πρόεδρος Δ.Σ.

Επιδιώκουμε μια στενότερη επαφή και συνεργασία με τα μέλη του Συλλόγου, με στόχο την παροχή ουσιαστικής βοήθειας στον παχύσαρκο.
Παρέχουμε υπεύθυνη και επίκαιρη πληροφόρηση στο κοινωνικό σύνολο, σχετικά με τις εξελίξεις στη νόσο.
Διοργανώνουμε διαλέξεις, επιστημονικές ημερίδες και ανοικτές συζητήσεις.
Αναπτύσσουμε συνεργασία με αντίστοιχους συλλόγους, επιστημονικά κέντρα, κοινωνικές υπηρεσίες και ιατρικούς φορείς, διευρύνοντας τη δράση μας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
Διοργανώνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις για τη σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου.

Διοργανώνουμε εκδηλώσεις πολιτισμού σχετικές με τις δεξιό-τητες των μελών (ζωγραφική, χορό, θεατρικές παραστάσεις) αλλά και δράσεις για την επαφή με τη φύση (πεζοπορίες, κο-λύμπι κ.ά.), με στόχο την ψυχαγωγία αλλά και την ανάπτυξη της κοινωνικότητάς τους.
Παρεμβαίνουμε σε κρατικούς και άλλους φορείς της χώρας μας, αναδεικνύοντας τα προβλήματα του χώρου, διεκδικώντας λύσεις.
Επιδιώκουμε τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων οργανισμών για την εξεύρεση πόρων στήρι-ξης, καθώς και την ένταξη σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
Τέλος, προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των προγραμμάτων μας, με μοναδικό σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του παχύσαρκου.

Φιλικότατα
Κυριακή (Κική) Τσιρανίδου
Πρόεδρος Δ.Σ.

“Ιμερόεσσα”

ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Αρχαιολογικού Μουσείου 17, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54640
Τηλέφωνα 6932253777, 6948882141
[email protected] http://www.imeroessa.gr

Fb imeroessa