Διεθνές Συνέδριο για την Οικολογία και τη Ζωογεωγραφία

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 30 Ιουνίου 2019, στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ, οι εργασίες του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Οικολογία και Ζωογεωγραφία της Ελλάδας και των Γειτονικών Περιοχών – 14th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions (ΙCZEGAR).

Το Συνέδριο, οι εργασίες του οποίου ξεκίνησαν στις 27 Ιουνίου 2019, διοργανώθηκε από την Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το ΙCZEGAR διοργανώνεται κάθε τρία χρόνια κι εστιάζει στη μελέτη της Οικολογίας, της Βιογεωγραφίας, της Εξελικτικής Βιολογίας, της Συστηματικής και της Προστασίας και Διατήρησης της ζωικής ποικιλότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Τη 14η διοργάνωση παρακολούθησαν περισσότεροι από 200 σύνεδροι από Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και άλλων 30 χωρών, ενώ οι προσκεκλημένοι ομιλητές από τη χώρα μας, την Αγγλία, τη Σλοβενία, την Πολωνία και το Ισραήλ παρουσίασαν ζητήματα ζωτικής σημασίας και άμεσης προτεραιότητας για τη βιώσιμη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, με στόχο τη διατήρηση της ζωικής ποικιλότητας.
Επιπρόσθετα αναπτύχθηκαν θέματα αιχμής, όπως οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στη σύνθεση της πανίδας των περιοχών της ανατολικής Μεσογείου, στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τη βιοπαρακολούθηση ενδημικών και άλλων ζωικών οργανισμών κ.ά., δίνοντας την ευκαιρία στους συνέδρους να ανταλλάξουν απόψεις και να αναζητήσουν συνεργασίες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Από το σύνολο των εισηγήσεων και των συζητήσεων η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου κατέληξε στο συμπέρασμα πως το επιστημονικό ενδιαφέρον για την προστασία και την αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος παραμένει αμείωτο, ενώ η αναγκαιότητα της παρακολούθησης των οικοσυστημάτων στη βάση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την προστασία του περιβάλλοντος μάς καθιστά υπευθύνους για τη βελτίωση και αποκατάστασή του μέχρι το 2025.

Για τους λόγους αυτούς, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση των ερευνητικών αυτών δραστηριοτήτων με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, προκειμένου να βελτιωθούν οι αποτυπώσεις των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και άλλων ανθρωπογενών πιέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τα Πρακτικά του 14ου ΙCZEGAR είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο http://14iczegar.bio.auth.gr/wp-content/uploads/2019/06/14th_ICZEGAR_2019_Proceedings.pdf.

Μεγάλοι χορηγοί του Διεθνούς Συνεδρίου ήταν η Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Αριστοτελείου.
Σημειώνεται ότι το 15ο ΙCZEGAR θα πραγματοποιηθεί το 2022.