Γιατί το Φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι διαφορετικό;

Έξι μέρες στο πλέον αξιόλογο εκπαιδευτικό σύστημα του κόσμου μέσω του προγράμματος Erasmus + KA1.

Ένα ταξίδι 3141 χιλιομέτρων, 6 μέρες επιτόπιας έρευνας, σεμιναρίων και συνεργασίας με συναδέλφους από 16 ευρωπαϊκές χώρες, μπορεί να μην ήταν αρκετά για να ξεκλειδώσουν τα μυστικά του, κατά πολλούς, πλέον αξιόλογου εκπαιδευτικού συστήματος στον κόσμο. Μας έδωσαν ωστόσο την ευκαιρία να προβληματιστούμε πάνω στα στοιχεία που καθιστούν το συγκεκριμένο σύστημα αντικείμενο διεθνούς θαυμασμού και διερεύνησης, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα έναν υψηλό βαθμό ικανοποίησης από την πλευρά των μαθητών.
Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια σε μια χώρα με περιορισμένους και πολύ συγκεκριμένους πόρους, η οποία έχει καταφέρει να δώσει στην εκπαίδευση πρωτεύουσα θέση. Σε μια κοινωνία η οποία μέσα από τις ιστορικές της περιπέτειες κατέληξε αταξική κι έχει καταφέρει σήμερα να επιτύχει την ισότητα ευκαιριών προς όλες τις κοινωνικές ομάδες. Αντιπροσωπεύουν έναν λαό που έχει αναδείξει τη συνεργασία μέσα κι έξω από το σχολείο σε μια φιλοσοφία ζωής και όχι απλά σε μια εκπαιδευτική πρακτική. Αφορούν ένα κράτος που πρωτοπορεί στην τεχνολογία και καινοτομία κι έχει πετύχει να τη φέρει και στο τελευταίο φινλανδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Ποια είναι ωστόσο τα στοιχεία εκείνα που καθιστούν τη Φινλανδία διαφορετική στο θέμα της εκπαίδευσης; Η αλήθεια είναι ότι στο θέμα αυτό η Φινλανδία ακολουθεί αντίθετη πορεία από αυτή πολλών άλλων χωρών. Εκεί που τα Αγγλοσαξονικά μοντέλα προτάσσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των σχολείων, η Φινλανδία δίνει σε όλα τα σχολεία τη δυνατότητα και την αυτονομία να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους. Εκεί που εκπαιδευτικά μοντέλα όπως το ελληνικό οξύνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών μέσω αναλυτικών κλιμάκων βαθμολόγησης, η Φινλανδία αφήνει στην άκρη την αξιολόγηση προς χάριν της ανάπτυξης δεξιοτήτων. Εκεί η ισότητα ευκαιριών δε μεταφράζεται σε ισοπεδωτική ομοιομορφία αλλά λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Εκεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα δεν ωθεί τους μαθητές στην αναπαραγωγή αλλά στη διερεύνηση της γνώσης.
Για όλους εμάς που δόθηκε η δυνατότητα να γίνουμε κομμάτι αυτού του συστήματος το συμπέρασμα είναι σαφές. Η χρηματοδότηση, η τεχνολογία αιχμής, οι υψηλές θέσεις στα TEST PISA δίνουν στο Φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα ιδιαίτερη αίγλη. Η ικανοποίηση ωστόσο που αφήνει το εκπαιδευτικό αυτό σύστημα στους μαθητές του είναι το στοιχείο που κάνει τη διαφορά.

Καπαχτσή Βενετία
Χαλβατζή Σταματία
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ