Ακόμη μία διάκριση για την Ελληνίδα συγγραφέα Εύα Πετροπούλου Λιανού

First Global Healing Arts Contest and online exhibition

Awardees

The certificates of nominee poetry prizes of the Call of Love – The First Global Healing Arts Contest and online exhibition:

芭芭拉·罗塔(Barbara Rotta)

布朗尼斯拉瓦·沃尔科娃(Bronislava Volková)

伊登·索里亚诺·特立尼达(Eden Soriano Trinidad)

潘胡里·辛哈(Pankhuri Sinha)

安娜·史翠嘉(Ana Stjelja)

阿格隆·谢勒(Agron Shele)

安特耶·斯特恩(Antje Stehn)

Eva Petropoulou Lianou

贾娜·奥尔洛娃(Jana Orlová)

珍妮特·尤里卡(Jeanette Eureka)

朱莉安娜·梅梅蒂(Juljana Mehmeti)

莉莉·贝隆·艾斯克里托拉(Lily Baylon Escritora)

卢西拉·特拉帕佐(Lucilla Trapazzo)

玛丽亚·德尔卡斯蒂略·苏塞尔基亚(Maria Del Castillo Sucerquia)

罗萨里奥·伊莎贝尔·迪亚兹·拉米雷斯(Rosario Isabel Díaz Ramírez)

萨纳兹·达沃扎德法尔(Sanaz Davoodzadehfar)

斯马拉格迪·米特罗普洛(Smaragdi Mitropoulou)

塔尼娅·恰克拉伯蒂(Taniya Chakraborty)

克桑西·洪德鲁·希尔(Xanthi Hondrou-Hill)

桑托什·库马尔·波卡雷尔(Santosh Kumar Pokharel)

乔治·昂西(George Onsy)

塔蒂亞娜·特蕾比諾娃 (Татьяна Теребинова)

伊娃·彼得罗普鲁·利诺(Eva Petropoulou Lianou)

艾琳·杜拉·卡瓦迪亚 (Irene Doura-Kavadia)

polismagazino.gr