Η SKY express απέσπασε δύο κορυφαίες διακρίσεις: ERA Airline Excellence Award 2023 – ERA Innovation Airline Award 2023

Η αριστεία συναντά την καινοτομία  προσφέροντας στη SKY express ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η SKY express, η μεγάλη ελληνική αεροπορική εταιρεία, ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι έχει διακριθεί με δύο κορυφαία βραβεία ERA (European Regions Airline Association), για το αξιοσημείωτο έργο της στην καινοτομία και τη συνακόλουθη αριστεία της, εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση της στα πεδία αυτά στον κλάδο των αερομεταφορών.

Η συνέργεια και η αλληλεπίδραση που καταγράφηκε ανάμεσα στο πάθος του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, του υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος, των αποτελεσματικών εταιρικών διαδικασιών, καθώς και της κατάλληλης επιλογής αεροσκαφών και κινητήρων διαχρονικά, αποτέλεσε ισχυρό καταλύτη για την καινοτομία και την αριστεία της SKY express, οδηγώντας στην επιτυχία και τη δημιουργία σαφών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Τα βραβεία που κατέκτησε η SKY express είναι τα εξής:

•             ERA Airline Excellence Award 2023

•             ERA Innovation Airline Award 2023

Η SKY express διακρίθηκε με αυτά τα δύο σημαντικά βραβεία με βάση τις καινοτόμες επιδόσεις της και της πορείας της ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αεροπορική εταιρεία σε αριθμό πτήσεων το 2022 μετά την πανδημία COVID-19 μεταξύ όλων των αεροπορικών εταιρειών, στο σύνολο του δικτύου, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Eurocontrol. H δέσμευση της εταιρείας στη διαρκή καινοτομία οδήγησε σταδιακά στην εξέλιξη και πρόοδο του ψηφιακού της μετασχηματισμού με την τεχνολογία και την πληροφορική να βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής της για την αύξηση των επιδόσεών της και την προώθηση της αριστείας σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της.

Η πρώτη διάκριση, με την ονομασία ERA Airline Excellence Award 2023, απονεμήθηκε στη SKY express, καθώς αναδείχθηκε η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αεροπορική εταιρεία, με τη μεγαλύτερη αύξηση πτητικού έργου για το 2022 στην Ευρώπη, από την έναρξη της πανδημίας COVID-19. Η διάκριση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, καθώς η προαναφερθείσα αύξηση που σημειώθηκε μεταξύ όλων των αεροπορικών εταιρειών στο σύνολο του δικτύου του Eurocontrol, σύμφωνα με τα στατιστικά του στοιχεία, αφορούσε σε έναν ελληνικό αερομεταφορέα, μέλος της ERA.

Το βραβείο αυτό υπογραμμίζει την αταλάντευτη δέσμευση της εταιρείας απέναντι στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και απόδοσης και αναγνωρίζει τη συστηματική επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων, τη συνέπειά της να υπερβαίνει τις προσδοκίες των επιβατών και τη δέσμευσή της στην αριστεία σε όλες τις πτυχές της επιχειρησιακής της λειτουργίας.

Η δεύτερη διάκριση, με την ονομασία ERA Innovation Airline Award 2023, τιμά την εξαιρετική συμβολή της SKY express στην καινοτομία του κλάδου. Το βραβείο αναγνωρίζει την αδιάκοπη επιδίωξη της εταιρείας για πρωτοποριακές λύσεις, τον τρόπο προσέγγισης των προκλήσεων και την ικανότητά της να μετασχηματίζει το ευρύτερο περιβάλλον του κλάδου μέσω καινοτόμων πρακτικών. Η συνολική στρατηγική της που αφορά στην καινοτομία επισημαίνεται ενδεικτικά στις εξής δράσεις:

  • συνεργασία με την Google μέσω μιας καινοτόμου στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ, η οποία ενίσχυσε την αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος και καλλιέργησε τη στοχευμένη και εξατομικευμένη επικοινωνία στους υποψήφιους ταξιδιώτες σε διεθνές επίπεδο, με τον πιο φιλικό και άμεσο τρόπο οδηγώντας σε αύξηση των load factors και της κερδοφορίας.
  • περαιτέρω ψηφιακές εξελίξεις και βελτιώσεις, που αντανακλώνται σε όλα τα τμήματα και τις λειτουργίες της εταιρείας, οι οποίες, μεταξύ άλλων, έχουν συμβάλλει αποτελεσματικά τόσο στις λειτουργίες συντήρησης όσο και στο γενικότερο σχέδιο της εταιρείας για τη βιωσιμότητα.
  • πρωτοβουλίες που συνέδραμαν στον αποτελεσματικό τρόπο εργασίας του remote Call Center